Matrițî

2 000 MDL

Matrița p-ru granulator 120/2,5 mm

1 600 MDL

Matrița p-ru granulator 120/4 mm

1 600 MDL

Matrița p-ru granulator 120/6 mm

3 000 MDL

Matrița p-ru granulator 150/2,5 mm

2 400 MDL

Matrița p-ru granulator 150/4 mm

2 400 MDL

Matrița p-ru granulator 150/6 mm

3 500 MDL

Matrița p-ru granulator 200/2,5 mm

3 000 MDL

Matrița p-ru granulator 200/4 mm

3 000 MDL

Matrița p-ru granulator 200/6 mm

5 000 MDL

Matrița p-ru granulator 250/4 mm

6 000 MDL

Matrița p-ru granulator 300/4 mm

1 200 MDL

Role presoare p-ru granulator 120 mm

1 600 MDL

Role presoare p-ru granulator 150 mm

2 000 MDL

Role presoare p-ru granulator 200 mm

4 000 MDL

Role presoare p-ru granulator 250 mm

9 000 MDL

Role presoare p-ru granulator 300 mm

Afişare 1 - 16 din 16 (1 pagini)